Obchodní podmínky


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

A. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu firmy Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. E-shop provozuje společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formolářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formoláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 5. Vyplněním závazné objednávky v rámci e-shopu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
C. Reklamace
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v sooladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese webshop@vakvyskov.cz.
 3. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
 4. Další informace jsou uvedeny v reklamačním řádu .
D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 1. Podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
 2. Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
  1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
E. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 Přihlášení uživatele
žádné položky
 Provozní doba
Pracovní doba skladu
(k osobnímu odběru zboží)

 
pondělí - pátek 6:30 - 14:30
telefon: +420 517 324 954
 
 
Hotovostní služba
(mimo pracovní dobu)

 
pondělí - pátek 14:30 - 22:00
sobota - neděle 6:30 - 22:00
telefon: +420 606 729 787
TOPlist